von Stefan Kosiewski
Zakładki:
Gästebuch - Księga
Hitlerowcy - komuniści - inne
KOSIEWSKI
KULTURA
LITERATURA
NASZE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
PRZYJACIELE- FREUNDE
SOWA
SOWA RADIO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
sobota, 23 lipca 2005
25.3.200 DPI

Dienstag, 19.07.2005

PADLINA - na Mogiłach Polskich w RFN - KRIEGSGRÄBER ,

a na urzędach w RP - jak jest, każdy widzi


Kriegsgräber - opieka nad grobami - 8.


gross - kliknij


- Minister Andrzej Przewoźnik, który słusznie poinformował - w odpowiedzi na zapytanie Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie z dnia 30.3.2001 - że Rada OPWiM i Ambasada Rosyjska wyraziły zgodę na przeniesienie pomnika z placu Wolności na cmentarz wojenny w Katowicach, obwiniany jest przez UB-owców i takich, co im się w głowie miesza, bo przecież Minister Przewoźnik nie musi wcale się oczyszczać w sądzie - wystarczy, że sam się zapyta, czy był osobą poszkodowaną przez SB, albo inne tajne służby w PRL-u i w RP.

- Zastraszany przez UB-owców i skomunysynów jest Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, który od lat nie wykonuje Uchwały Rady Miasta w sprawie tego pomnika wołającego o pomstę do Nieba na Placu Wolności w Katowicach. Na domiar złego - nikt nie poinformował Rady Miasta Katowice, że profesor Sławek najpierw zapalił świeczkę dla ateisty Derridy, a potem zaproponował na posiedzeniu Rady Miasta Katowice, żeby zapalić ogarek dla Jana Pawła II, i postawić pomnik Jana Pawła ŚWIĘTEGO nie na najważniejszym placu w Katowicach, Placu Wolności, ale na małym placyku poniżej katedry, o którym każdy policjant w Katowicach wie, że od lat uprawia się tam w krzakach: prostytucję, haszysz, syf i jabłcoki zwane w EUROnowomowie nalewkami.

- Chroniony przez Aleksandra Kwaśniewskiego jest Andrzej Byrt, który po wykryciu przez gazetę Rzeczpospolita jego udziału w kryminalnej aferze o budowę tzw. wirtualnej ambasady w Berlinie - wysłany został przez tegoż Kwaśniewskiego (na posadzie Prezydenta RP) na placówkę dyplomatyczną do Berlina, żeby temu Byrtowi jakiś analSejmita -prokurator nie przysłał czasem wezwania do spowiedzi.

- Z faktem, że strona niemiecka nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad mogiłami polskimi w RFN wielokrotnie zapoznawana była Konsul Generalny RP w Kolonii pani Elżbieta Sobótka, ale UB-owcy i skomunysyny utrzymują ją usilnie na tej synekurze, co wprawia niewątpliwie w słuszne zakłopotanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, któremu nic nie można zarzucić, bo jest mądrym i uczciwym Żydem, któremu Hitlerowcy zamordowali Rodziców, tak jak Panu Prezesowi Stefanowi Kosiewskimu Dziadków.


SCHANDE - HAŃBA
gross - kliknij


Kriegsgräber - Mogiły Polskie w RFN

Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische Gräber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber polnischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen Gesetze und werden erhalten und gepflegt.
Art. 32.(2) Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.


Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen ber gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit vom 17.6.1991
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991.


http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=485#mailformular

http://yes.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?66550