von Stefan Kosiewski
Zakładki:
Gästebuch - Księga
Hitlerowcy - komuniści - inne
KOSIEWSKI
KULTURA
LITERATURA
NASZE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
PRZYJACIELE- FREUNDE
SOWA
SOWA RADIO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
poniedziałek, 06 czerwca 2005
2. schauen Sie bitte nach / uprzejmie proszę się temu przyjrzeć

Człowiek decydujący się na wyjazd z Polski na stałe i podający się przy tej okazji za Niemca, a po przyjeździe do kraju osiedlenia używający nazwiska  w brzmieniu niemieckim, który  podejmuje się działań wewnątrz emigracyjnego środowiska polskiego - zasługuje z pewnością na uwagę różnych służb specjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Ale powinny mu też bacznie przyjrzeć się te służby Republiki Federalnej Niemiec, które dały mu wcześniej - obok prawa do stałego pobytu i pracy - przede wszystkim potwierdzenie jego bezspornej przynależności do narodu niemieckiego.

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=156

W artykule: czapka ambasadora Byrta - o problemach Polaków w Niemczech

sowa Samstag, 05.02.2005, wcześniej zaś w:

Głos Polski . Recklinghausen. 1998, nr. 5-6-7, s.: 10, 11.; vide: Arch. RFE/RL, Stefan Kosiewski: Nauczanie Społeczne 1974–2004. http://zgoda.blox.pl     zawarta jest

zapowiedź tego, że Polonia w Niemczech „na długo jeszcze – jak się wydaje – uwikłana będzie w spory o pryncypia, z milionem tzw. późnych przesiedleńców, i paroma innymi ludźmi”.

Tych, którzy stwarzają problemy oraz fałszywy obraz rzeczywistości polskiej w Niemczech, nie należy doszukiwać się pośród osób narodowości żydowskiej, jak czyni to np. taki Zbigniew Kostecki na administrowanych przez siebie stronach internetowych tzw. Kongresu (Konventu)  Polonijnego w Niemczech http://www.kongres.org/czesc3.htm

wyliczając po nazwisku :

Janusz Marchwinski, zastepcami - Edward Kieyne, Cezary Wojciechowski i Aleksander Zajac, skarbnikiem - Bogdan Milek, sekretarzem - Michael (Michal) Weintraub, czlonkami - Kinga Hartmann, Anna Klimowicz-Pakula, Zdzislaw Duda, Maria Kneier, Slawomir Zellmer, Waldemar Wachowski i Arkadiusz Kulaszewski. Z tych osób przynajmniej 7 jest pochodzenia zydowskiego. Zbigniew Kostecki na http://www.kongres.org/czesc3.htm

 

Prymitywny antysemityzm Kosteckiego ukazany demonstracyjnie m.in. w tygodniku „Angora”  28.11.1998  oprotestowany został przez Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem, pana Stefana Kosiewskiego, prawdziwych przedstawicieli Polaków w Niemczech.  http://debilis.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?56718

Dzisiaj klienci ambasady, brylujący na przyjęciach urządzanych przez panią SOBOTKA, Elżbieta na salonach Konsulatu Generalnego w Kolonii – piszą donosy na Polski Ośrodek Kultury i zabiegają, za pośrednictwem ambasadora Byrta, o zatrzymanie na posadzie w Niemczech pani SOBOTKA.

Polacy w Niemczech nie są uznani za mniejszość narodową. Nie mają takich praw, jakie mają obywatele narodowści żydowskiej, ani nawet takich jak Synti und Roma (Cyganie)

Organizacje polskie w Niemczech mają szereg problemów, głównie z władzami miejscowymi http://20six.de/sowa ; pani SOBOTKA przyjechała do Niemiec, żeby pracować na stanowisku konsula, tzn. została zatrudniona, żeby opiekować się obywatelami polskimi.

Została też ona 22. 2. 2002 r osobiście zapoznana z najbardziej bolącymi sprawami Polaków w Niemczech; jej odpowiedzią było publiczne wykazanie się niekompetencją, żeby nie powiedzieć - antypolską działalnością, bo pani SOBOTKA oznajmiła Polakom, że we Frankfurcie oni problemów nie mają, bo ona spotkała się tydzień wcześniej z burmistrzynią, i wszystko jest gut: http://www.realhomepage.de/members/sowa/mehr5.html

1. schauen Sie bitte nach / uprzejmie proszę się temu przyjrzeć,

Schweiger – m, -s, - człowiek małomówiący, milczek

 

----- Original Message -----

From: "Schweiger" <Pat.Schweiger@t-online.de>
Sent: Monday, June 06, 2005 2:10 PM
Subject: Re: [sowa] MROZ: Polen sichtet seine Vergangenheit;

Szanowni Państwo,

nie wiem dokładnie do kogo mam skierować niniejszy list ponieważ to, co
przeczytałem poniżej, nie jest podpisane żadnym imieniem i nazwiskiem.
"SOWA" wypisuje często stek bzdur, kalumni i pomówień w ordynarnym i
prymitywnym stylu. Poniżej również używa się zwrotów zaczynających się
od ordynarnego słownika, którego nie używa żaden szanujący się
dziennikarz oraz podaję fałszywe informacje (n.p. odwołanie Pani Konsul
Krawczyk!?).
Oburzyła mnie bardzo treść jak i forma informacji domagająca się
odwołania zarówno Ambasadora R.P w Niemczech Dr. Andrzeja Byrta jak
również Pani Konsul Generalny R.P. w Kolonii Elżbiety Sobótki ( a nie
jak przekręcone nazwisko poniżej - Sobotka). Osoby/a domagająca się tego
występuje w IMIENIU POLONII !!. Jest to bezczelność najwyższego stopnia.
Domagać się odwołania i to od wielu lat w imieniu Polonii niemieckiej i
nawet się nie podpisać!. Proszę przyjąć do wiadomości, że jedynym
oficjalnym przedstawicielem Polonii w Niemczech jest "Konwent Polonii"
reprezentujący zdecydowaną większość organizacji polonijnych. Tylko Oni
mogą występować w imieniu Polonii oczywiście jeżeli zostaną do tego
przez organizacje polonijne uprawnieni. W zeszłym roku Przewodniczący
Konwentu Dr. Zbigniew Kostecki na spotkaniu Polonii w Kolonii (i
wcześniej w Hamburgu) podkreślił wspaniałą współpracę i wielkie
zaangażowanie właśnie Dr. A. Byrta w sprawy polonijne. Podzękował mu za
to w imieniu Polonii (bez protestów a wręcz z otwartym aplauzem
kilkudziesięciu obecnych na tym spotkaniu przedstawicieli organizacji
polonijnych w Niemczech). W tym roku przedstawicielstwo Konwentu Polonii
objął Pan Waldemar Wachowski. Występuje z największym uznaniem i estymą
dla działalności Pani Konsul Generalny R.P. w Kolonii zresztą jak
zdecydowana większość organizacji polonijnych w czterech landach
"podlegających" Pani Sobótce. Właśnie w jej sprawie chciałbym napisać
kilka słów Do Ministra Spraw Zagranicznych R.P. Pana Adama Daniela
Rotfelda jak również do Pana Ambasadora R.P. w Niemczech Dr. Andrzeja
Byrta i poprosić w swoim i w imieniu wielu innych działaczy polonijnych
i Księży Polskich Misji Katolickich o pozostawienie na stanowisku
Konsula Generalnego Pani Minister Sobótki przynajmniej _*do końca Roku
Polsko- Niemieckiego*_. Piszę tę prośbę z pełnym uzasadnieniem.
Otóż w swojej prawie czteroletniej działalności na stanowisku Konsula
Generalnego zrobiła coś, czego nie udało się żadnemu jej poprzednikowi.


Doprowadziła do jednoczenia się Polonii niemieckiej!, do zmian w
mentalności i sposobie myślenia tejże Polonii. Zapoczątkowała i stała
się symbolem "nowych czasów", nowych, bo związanych z prawdziwym
partnerstwem i mądrą współpracą. Jest to proces rozpoczęty ale wymaga
kontynuacji, którą trudno sobie wyobrazić bez jej wrażliwości, ciepła i
wyczucia priorytetów, bez jej udziału przynajmniej na tym wstępnym etapie.
Na wielu forum i międzynarodowych spotkaniach przedstawiała Polskę
zakorzenioną w europejskiej i światowej kulturze. Polskę św. Wojciecha,
Jadwigi, Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielu romantycznych poetów,
znakomitych malarzy i bohaterskich żołnierzy. Polskę wielu przeobrażeń i
zmagań Polaków o niepodległość. Uspokajała Niemców aby nie bali się
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wspaniałymi argumentami - a
najbardziej własną działalnością - przekonywała, że Polska będzie
wzbogaceniem a nie ciężarem dla pozastałych członków E.U. Przedstawiała
Polskę z jakiej możemy być dumni. Robiła to i robi z wielką kompetencją
podkreślaną przez wielu Niemców, historyczną wiedzą oraz z kobiecym
wdziękiem prawdziwej Polki. Nie mamy łatwych czasów a i stosunki
polsko-niemieckie nie są łatwe. Minęła już euforia polsko-niemieckiego
pojednania a sami Niemcy mają coraz mniej poczucia winy za II wojnę
światową. Pani Sobótka zapoczątkowała trudny proces nowych stosunków
partnerskich abydwu państw, którego wyrazem jest wiele nawiązanych
partnerstw a nawet przyjaźni na wysokich szczeblach i w intelektualnych
elitach.
To, że zainteresowanie Polską i nauką j. polskiego rapidalnie wzrosło
(aż tak bardzo, że zauważył to m.i. "Frankfurter Allgemeine Zeitung")
mamy do zawdzięczenia również obecnej Konsul Generalnej. Wiele inicjatyw
nawiązywania partnerstw międzyuczelnianych, wymiany myśli i poglądów mym
właśnie Pani Elżbiecie Sobótce do zawdzięczenia. Reprezentuje Naród
Polski i Polaków z jej emigracją - i to bez względu na wyznanie czy
kolor polityczny tak, że możemy i jesteśmy z niej dumni. Jej sugestie i
inspiracje działalności Polonii niemieckiej podnoszą jakość współpracy z
Macierzą i wyraźnie działają na rzecz jedności i wspólnych poczynań.
Dlatego prosimy gorąco o pozostawienie Pani Minister Sobótki na jej
stanowisku przynajmniej do końca Roku Polsko-Niemieckiego!!. Będziemy za
to bardzo wdzięczni.
Niestety to co przeczytałem poniżej jest typową patologią niektórych
ludzi podających się (bez podpisu) za przedstawicieli Polonii
niemieckiej. Takich głosów nie należy wogóle słuchać. Przeczytałem
ostatnio w "Tygodniku Powszechnym" kilka artykułów jak "Rachunek
Sumienia" z Prof. Leonem Kieresem, "Zycie według wartości" Abp. Józefa
Zycińskiego i "Cywilizacja podłości" Prof. Jerzego Jedlickiego. Wniosek
z tych artykułów jest jeden. Nie słuchajmy demagogów i prowokatorów.
Właśnie oni umieją "znakomicie eksploatować ludzkie żale, rozgoryczenia
a także ludzką zawiść, mściwość i chęć dokopania tym, którym powinęła
się noga". I właśnie dlatego żądam aby nie przesyłano na mój osobisty
oraz Klubu Polskiego "Korona" adres internetowy żadnych informacji
pochodzących od "SOWY". To nie są dziennikarze - to zwykli demagodzy.
Proszę Pana Ambasadora Andrzeja Byrta o przesłanie niniejszego E-Mailu
również na ręce Ministra Spraw Zagranicznych - Pana Adama Daniela Rotfelda.

Andrzej Schweiger
Prezes Klubu Polskiego "Korona" - /Colonia
Kolonia dnia 6 maja 2005
/SOWA schrieb:

>
>     Sonntag, 05.06.2005
>
>
>       Andrzej BYRT - odwołać szpiega - Deutschlandfunk odwraca uwagę
>
>
> *Medien - 13. - Wissen - 112.*
>
>


>
>

> Komuniści, którzy trzymają Polaków w Polsce mocno za twarz - trzymają
> też w swoich rękach tzw. instytuty badania opinii publicznej, które
> ogłaszają takie wyniki różnych badań, jakie komunistom są aktualnie
> potrzebne.
>
> Dzisiaj potrzebne są komunistom wyniki badań mówiące rzekomo, iż
> Polacy są upodlonymi świniami, które nie chcą ujawnienia ubeckich
> panów oficerów, a ubeckim kapusiom sedecznie dziękują za ich zasraną
> przeszłość.
>
>
> Zasraną ubecką przeszłość ma m.in. ambasador RP w Berlinie dr Andrzej
> BYRT i dlatego nie protestuje przeciwko powtarzaniu przez
> Deutschlandfunk komunistycznej nieprawdy o tym, co myślą o jego
> zasranej przeszłości Polacy.
>
> A Polacy domagają się niezmiennie od lat, żeby dr *Andrzej BYRT*
> został odwołany do Warszawy, zanim poprosi o azyl w jednym z państw,
> które wcześniej szpiegował.
>
> Nadmienia się przy okazji, że odwołanie konsul Krawczyk nie zadowala
> Polaków w Niemczech.
>
> Polacy w Niemczech domagali się, i oczekują od Ministra Spraw
> Zagranicznych RP pana Daniela Rotfelda, odwołania jeszcze Konsula
> Generalnego w Kolonii pani *SOBOTKA, ELżbieta*.
>
>

>
>
> sowa <
mailto:sowa-frankfurt@t-online.de> um 18:02

 
http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=356#k114459