von Stefan Kosiewski
Zakładki:
Gästebuch - Księga
Hitlerowcy - komuniści - inne
KOSIEWSKI
KULTURA
LITERATURA
NASZE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
PRZYJACIELE- FREUNDE
SOWA
SOWA RADIO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
wtorek, 26 lipca 2005
25 Jul. 12:48 Newsgroups: soc.culture.polish

Magazyn Europejski SOWA wydawany we Frankfurcie nad Menem poinformował 25.7.05 o wpisie:

Alle 2 Nachrichten zum Thema - Baumansicht
Kultur  25 Jul. 12:48     Optionen anzeigen
Newsgroups: soc.culture.polish
Von: "Kultur" ...@gazeta.pl> - Nachrichten dieses Autors suchen
Datum: 25 Jul 2005 03:48:50 -0700
Lokal: Mo 25 Jul. 2005 12:48
Betreff: Magazyn Europejski SOWA wydawany we Frankfurcie nad Menem poinformował 25.7.05 o wpisie:
Antworten | Antwort an Autor | Weiterleiten | Drucken | Einzelne Nachricht | Original anzeigen | Entfernen | Missbrauch melden

Naglsnia sie do znudzenia stale od lat tych samych zlodzieji i
kretaczy politycznych, co czyni nasz kraj bardzo smutnym i nudnym.

Dziennikarze, dlaczego kreujecie celowo Goldsteina-Cimoszewicza i
Kalksteina-Kaczynskiego na potencjalnych kandydatow drugiej tury?

Oni swoich zyciorysow i teczek i tak nie ujawnia, a my chcemy wiedziec
o wszystkich kandydatach wszystko!

boukun

-----------------

informację można czytać i wysyłać za adresu:

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=505#mailformular

przejścia:

http://unsinn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?66622
http://g.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?58600

inne

YES - POLAND European Magazine
informuje poniedziałek, 25 lipca 2005
Montag, 25.07.2005
YES-POLAND - neuen Kanal hinzufügen: SOWA & kulturzentrum

Medien - 23.

gross - kliknij - více

YES- POLAND informuje o programie (free), który pozwala na

zainstalowanie kanałów informacyjnych: SOWA i kulturzentrum,

obsługujących PONS GAULI Magazyn Europejski SOWA.

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=510#mailformular
http://yes.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?66862
YES-POLAND

sowa um 04:30 | Medien | TrackBack (0) | | Artikel versenden

Magazyn jest tytułem prasowym zarejestrowanym w Sądzie w Katowicach

Antworten

http://groups-beta.google.com/group/soc.culture.polish/browse_thread/thread/6b7d98ad9595c69a

sobota, 23 lipca 2005
25.3.200 DPI

Dienstag, 19.07.2005

PADLINA - na Mogiłach Polskich w RFN - KRIEGSGRÄBER ,

a na urzędach w RP - jak jest, każdy widzi


Kriegsgräber - opieka nad grobami - 8.


gross - kliknij


- Minister Andrzej Przewoźnik, który słusznie poinformował - w odpowiedzi na zapytanie Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie z dnia 30.3.2001 - że Rada OPWiM i Ambasada Rosyjska wyraziły zgodę na przeniesienie pomnika z placu Wolności na cmentarz wojenny w Katowicach, obwiniany jest przez UB-owców i takich, co im się w głowie miesza, bo przecież Minister Przewoźnik nie musi wcale się oczyszczać w sądzie - wystarczy, że sam się zapyta, czy był osobą poszkodowaną przez SB, albo inne tajne służby w PRL-u i w RP.

- Zastraszany przez UB-owców i skomunysynów jest Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, który od lat nie wykonuje Uchwały Rady Miasta w sprawie tego pomnika wołającego o pomstę do Nieba na Placu Wolności w Katowicach. Na domiar złego - nikt nie poinformował Rady Miasta Katowice, że profesor Sławek najpierw zapalił świeczkę dla ateisty Derridy, a potem zaproponował na posiedzeniu Rady Miasta Katowice, żeby zapalić ogarek dla Jana Pawła II, i postawić pomnik Jana Pawła ŚWIĘTEGO nie na najważniejszym placu w Katowicach, Placu Wolności, ale na małym placyku poniżej katedry, o którym każdy policjant w Katowicach wie, że od lat uprawia się tam w krzakach: prostytucję, haszysz, syf i jabłcoki zwane w EUROnowomowie nalewkami.

- Chroniony przez Aleksandra Kwaśniewskiego jest Andrzej Byrt, który po wykryciu przez gazetę Rzeczpospolita jego udziału w kryminalnej aferze o budowę tzw. wirtualnej ambasady w Berlinie - wysłany został przez tegoż Kwaśniewskiego (na posadzie Prezydenta RP) na placówkę dyplomatyczną do Berlina, żeby temu Byrtowi jakiś analSejmita -prokurator nie przysłał czasem wezwania do spowiedzi.

- Z faktem, że strona niemiecka nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad mogiłami polskimi w RFN wielokrotnie zapoznawana była Konsul Generalny RP w Kolonii pani Elżbieta Sobótka, ale UB-owcy i skomunysyny utrzymują ją usilnie na tej synekurze, co wprawia niewątpliwie w słuszne zakłopotanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, któremu nic nie można zarzucić, bo jest mądrym i uczciwym Żydem, któremu Hitlerowcy zamordowali Rodziców, tak jak Panu Prezesowi Stefanowi Kosiewskimu Dziadków.


SCHANDE - HAŃBA
gross - kliknij


Kriegsgräber - Mogiły Polskie w RFN

Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische Gräber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber polnischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen Gesetze und werden erhalten und gepflegt.
Art. 32.(2) Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.


Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen ber gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit vom 17.6.1991
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991.


http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=485#mailformular

http://yes.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?66550

czwartek, 14 lipca 2005
24.09.2002 Elżbieta SOBOTKA do Stefana KOSIEWSKIEGO

przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP nie mają czasu na wypełnianie swoich obowiązków służbowych, czyli dowód na to, że

Elżbieta SOBOTKA

nie wie, za co jej POLSKA płaci

zatrudniając ją na posadzie Konsula Generalnego

Donnerstag, 14.07.2005

SOBOTKA - nie wie, za co jej POLSKA płaci zatrudniając ją za Konsula


Polonia - polnische Diaspora - 34.


gross - kliknij po całość


KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W KOLONII

GENERALKONSULAT
DER REPUBLIK POLEN
IN KÖLN

50968 KÖLN, Lindenalle 7

Tel. (0221) 937300
Fax (0221) 343089

www.botschaft-polen.de
e-mail - konsulat.koeln@botschaft-polen.de

Herrn
Stefan Kosiewski
Polnischer Schulverein "Oświata"
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Szanowny Panie Przewodniczący

Na Pańskie ręce pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji obchodów jubileusz 10-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata". Dziękuję również za zaproszenie na uroczystości z tym związane.
Niestety liczne, wcześniej zaplanowane, obowiązki nie pozwalają przedstawicielom KG w Kolonii na wzięcie udziału w tych uroczystościach.

Z poważaniem

Elżbieta Sobótka
Konsul Generalnyde.Bil

10.04.1989 Ryszard BENDER do Stefana KOSIEWSKIEGO

      nie pamięta wół, jak bydlęciem był: prof. Ryszard BENDER

- jedna banda z agentami i komuną

Donnerstag, 14.07.2005

nie pamięta wół, jak bydlęciem był:

prof. Ryszard BENDER

- jedna banda


Politiker - 30.
Po co polemizować z Ryszardem Benderem, który uważa Okrągły Stół za "narodową zdradę i spisek wymierzony w podstawowe interesy narodowe", zapominając dodać, że sam był uczestnikiem rozmów
przy tym stole?

- Prof. Stefan NIESIOŁOWSKI


Prof. Dr hab. Ryszard Bender
Kierownik 1 Katedry Historii Nowożytnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
20-021 Lublin, ul. Solna 5 m. 7

Lublin, dnia 10 kwietnia 1989 r.

WP
Stefan Kosiewski
we Frankfurcie, RFN

Szanowny Panie!

Odpowiadam na list Pański z opóźnieniem, ponieważ przebywałem w szpitali w związku z operacją woreczka żółciowego.
Tak, Stronnictwo Pracy ogłosiło 12 lutego br. fakt reaktywowania się po latach zawieszenia. Istnieje Zarząd Główny. Z różnych względów, które trudno w skrócie wyłuszczać nie rozwija obecnie szerszej działalności. Jego członkowie działają natomiast w istniejącym od 1 marca br. ogólnopolskim Klubie Chrześcijańsko-Demokratycznym, z siedzibą Zarząądu Głównego w Warszawie. Podaję adres: 00-950 Warszawa, ul. Mokotowska 45, skr. poczt. 79. Tam uzyska Pan szersze informacje o wspomnianym Klubie.

Łączę wyrazy poważania i pozdrowienia

Ryszard Bender


mehr - mądrej głowie: kliknijhttp://debilis.blox.pl