von Stefan Kosiewski
Blog > Komentarze do wpisu
#żydostwuodjebało 28-letni Andruszkiewicz bez praktyki zawodowej sam awansował się na ministra RP
 
PRZEMO MAJCHER Opera mydlana za 3 grosze w 3-cim p...

Pages: 33 Reads: 14 Public Published about 1 hour ago
Pages: 20 Reads: 56 Public Published 15 days ago

audio: https://gloria.tv/audio/WUoSWDgMZWUX3hWxs7TkmQFqC  PRZEMO MAJCHER opera mydlana za 3 grosze w 3-cim pokoleniu Rodziny Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 639 Prolegomena do Odżydzania po Myśli żydokomunistycznych generałów: Jaruzelskiego, Kiszczaka i Hermaszewskiego  AKT 1 sc. 4 Manfred Rogalski HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zniweczona Rzeczywistość Zarys Estetyki Chazarów słuchamy pierwszej wersji pastorałki Józefa Skrzeka ze Siemianowicc Sląskich za Czeladzią (jak jechać od Krakowa), która powstała przy okazji projektu "Kazania świętokrzyskie"
https://www.pinterest.de/pin/452752568787982655/
magazyn europejski
Du hast etwas auf OSWIATA gepinnt.
 
https://vk.com/wall467751157_382 Przekaż eksponat Muzeum Pamięci Sybiru gromadzi pamiątki związane z zesłaniem obywateli polskich na Wschód: przedmioty, fotografie, dokumenty, wspomnienia... Za każdym, nawet niepozornym eksponatem kryje się wielka historia. Chcemy ją zapisać, opowiadać dalej i chronić od zapomnienia. Przekażmy pamięć kolejnym pokoleniom! Telefon: +48 795 650 760 http://sybir.bialystok.pl/pl/wesprzyjmuzeum   https://www.pinterest.de/pin/452752568787985185/IDIOTEKA

Część pierwsza: narodziny wieczności
Epifania, epiphany, epipháneïa

Z rajskiej dziewiczości Persefony
Hermes wyprowadza z Hadesu wieczność
niosą galony starki piją za narodziny
Analemmy z Panienki; jeno przyklęknąć

Z młócenia cepem wyprowadza ziarno
z miłości węża do Panienki Tezeusz
wiedzie światło nieba na ofiarę Apollo
wstaje Byk, znakiem Łucznika z maczugą

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/550945202039481

 

magazyn europejski

Du hast etwas auf Sitwa żydowska w Polsce gepinnt.
 28-letni Andruszkiewicz bez żadnej praktyki zawodowej https://vk.com/photo467751157_456240403 sam awansował się z wiceministra na ministra, żeby wybić się w Idiotece Kaczyńskiego na czołowego szczurołapa antynarodowego RP http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/PRZEMO-MAJCHER-opera-mydlana-za-3-grosze-w-3-cim-pokoleniu-WRON-PDO639-AKT-1-sc-4-Manfred-Rogalski-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKH-ZR-ZECh

https://www.pinterest.de/pin/452752568787969424/

magazyn europejski

Du hast etwas auf OSWIATA gepinnt.
 

Część druga: orgia
spermą i krwią

żyd i pedał u władzy

z młodziankami
w nieskończonośćhttps://www.pinterest.de/pin/452752568787969986/

Część trzecia: objawienie kagana
PDO639 + PDO466

protezą
luka w zatrudnieniu 1971-1973

jak w piśmie z 10 kwietnia 2017 r.

Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne
Prokurator Sławomir Szeleszczyk
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

PK I Ko2 1468.2018

zapytuje się Prokuraturę Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w latach 1971-1973 być zatrudniony  w Instytucie, który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza powstał dopiero 13 lipca 1973 r.? 

https://vk.com/photo467751157_456240405

Wniosek o Interpelację Poselską
do Poseł Robert Majka Niezrzeszony

robert.majka@sejm.pl,
https://videosejm.pl/poslowie/robert-majka

Wnosi się o zapytanie drogą interpelacji poselskiej zaadresowanej do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Posła Zbigniewa Ziobro: Czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo potwierdzenia nieprawdy, zagrożone z art. 271 kk  § 1. sankcją karną: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonej w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  https://www.arslege.pl/poswiadczenie-nieprawdy/k1/a311/
audio: https://gloria.tv/audio/DZxV2URmnphV3LenofjDV1
Frankfurt nad Menem, 10 kwietnia 2017 r.

Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne
Prokurator Janina Szmuda-Więckowska
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

PK I Ko2 407.2016

 źródło (wikipedia) podaje natomiast, że Jarosław Kaczyński

"w latach 1971–1976 zatrudniony był jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego".

Tymczasem "ZARZĄDZENIE Nr 53 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Instytutem”.
2. Instytut powstaje na bazie Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
§ 2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa". (M.P. z 1973 nr 32 poz. 196 • Brzmienie od 30 lipca 1973)

Wobec powyższego zapytuje się Prokuraturę Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w latach 1971-1973 być zatrudniony  w Instytucie, który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza powstał dopiero 13 lipca 1973 r.?

PDF: https://pl.scribd.com/document/344813930/Pomniki-Instytutu-i-Motorowki-na-Krakowskim-Przedmiesciu-PDO466-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-Do-ukrycia-sprawcy-katastrofy

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Pomniki-Instytutu-i-Motorowki-na-Krakowskim-Przedmiesciu-PDO466-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica

 Ekspulsja z Wawelu 20110409 Stefan Kosiewski Trzymaj sie wiary katolickiej, ks. Kazimierz Bisztyga, SJ

W rozwinięciu do czytania 19 lutego 2017 sposobem kawa na ławę: Jarosław Kaczyński zlecił tymczasem ekshumację i pobranie próbek identyfikacyjnych DNA ze wszystkich 49 części rozerwanego w katastrofie powietrznej na kawałki brata Lecha. Wyniki tych działań mogą być przydatne .:Budowniczym w zrealizowaniu planu rozbicia Unii Europejskiej na Europę-A (atrakcyjniejszą, bogatszą część kontynentu) i Europę-B, Bomby, Bettelnjuden, silnego mocarstwa na wyższym etapie rozwoju Judeopolonii na obszarze całej Mitteleurope z pozycją wyjściową 200 bomb atomowych państwa Izraela, które w ramach umowy stowarzyszeniowej z UE, a do tego zmierza Ukraina wsparta osobistym udziałem Jarosława Kaczyńskiego na faszystowskim Majdanie banderowców Jacyniuka, posiądzie prawo do powrotu na obszar historycznego państwa żydoskich Chazarów po swobodnym przemieszczeniu innowacyjnej ludności na żyzne tereny dorzecza 3D (Dniepr, Dniestr, Don) z terenów Bliskiego Wschodu, ubogich w zasoby wody pitnej. Ubiegłoroczna wymiana korespondencji internetowej między Poetą Polski, przebywającym od czasu stanu wojennego na wymuszonej na nim przez ubowców emigrancji politycznej w stolicy finansów europejskich, z kolegą Kornhausera i Zagajewskiego z Krakowskiej Grupy TERAZ, poetą Jerzym Piątkowskim z Niepołomic, reprezentującym liryczny odłam Nowej Fali w Poezji Polskiej, w aspekcie podpisania w lutym 2017 r. m.in. przez poetę Antoniego Pawlaka z Gdańska i żonę Jana Tomasza Grossa, Irenę Grudzińską-Gross listu w obronie dobrego imienia Lecha Wałęsy (agenta Bolka), który przypomnieć miał par excellence o aktywności nie rozwiązanego do dzisiaj Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, zamordowanych przez żydokomunę w grudniu 1970 r., bezpośrednio zaś o jeden dzień poprzedził odkrywającą wiele tajemnic rozmowę telewizyjną EKIPY 100nogi z Wałęsą, przed spektakularną ucieczką nie ściganego jeszcze w Mote Carlo Europejskim Listem Gończym Zbigniewa Stonogi pomówionego o różne, dziwne rzeczy tak samo nieludzko i obżydliwie, jak Lech Wałęsa przez Bandę V-ciu (ciul Kaczyński, Cęckiewicz, Braun, Gwiazda i Wyszkowski).

NORWIDA NA WAWEL PDO400 Moralia z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski FO ZECh Studia Slavica et Khazarica Tom 1. Rozdz 2. Przygotowanie Kalksztajna do Spowiedzi szczerej ZECh CANTO DCCXLVII

Stefan Kosiewski udostępnił link.

2 stycznia o 16:37

https://www.linkedin.com/…/urn:li:activity:648625223309986…/

gloria.tv
Zamienie Wawel na kwatere na Powazkach PDO278 Prezydent FO23 von Stefan Kosiewski…

Zamienię Wawel na kwaterę na Powązkach PDO278 Prezydent FO23 von Stefan Kosiewski 20120419 ZR CANTO DCLXXIV Jarek urządził tam symboliczny grób  mysowa12 lut 2016

audio: https://gloria.tv/audio/YurgFAediGd42j1xgoRoJda3Y

https://vk.com/photo467751157_456240404

piątek, 04 stycznia 2019, kultur

Polecane wpisy